یک بخشنامه و توصیه راهبردی ۱۲ سال قبل رهبر انقلاب به مجلسی‌ها


تهران – ایرنا – رهبر معظم انقلاب در نخستین روز تیر ماه ۱۳۹۰ در دیدار هیأت رئیسه و برخی چهره‌های شاخص مجلس هشتم توصیه مهمی به نمایندگان داشتند که با گذشت ۱۲ سال همچنان راهنما و چراغ راهی برای بهارستان‌نشینان در ادوار مختلف بوده و خواهد بود.


منبع: https://www.irna.ir/news/85147393/%DB%8C%DA%A9-%D8%A8%D8%AE%D8%B4%D9%86%D8%A7%D9%85%D9%87-%D9%88-%D8%AA%D9%88%D8%B5%DB%8C%D9%87-%D8%B1%D8%A7%D9%87%D8%A8%D8%B1%D8%AF%DB%8C-%DB%B1%DB%B2-%D8%B3%D8%A7%D9%84-%D9%82%D8%A8%D9%84-%D8%B1%D9%87%D8%A8%D8%B1-%D8%A7%D9%86%D9%82%D9%84%D8%A7%D8%A8-%D8%A8%D9%87-%D9%85%D8%AC%D9%84%D8%B3%DB%8C-%D9%87%D8%A7