یک درصد از منابع سالانه صندوق توسعه ملی به تثبیت بازار بورس اختصاص می‌یابد


تهران- ایرنا- نمایندگان مجلس شورای اسلامی به صندوق توسعه ملی اجازه دادند تا یک درصد (۱%) از منابع ورودی سالانه خود را در صندوق تثبیت بازار سرمایه گذاری کند.


منبع: https://www.irna.ir/news/85191733/%DB%8C%DA%A9-%D8%AF%D8%B1%D8%B5%D8%AF-%D8%A7%D8%B2-%D9%85%D9%86%D8%A7%D8%A8%D8%B9-%D8%B3%D8%A7%D9%84%D8%A7%D9%86%D9%87-%D8%B5%D9%86%D8%AF%D9%88%D9%82-%D8%AA%D9%88%D8%B3%D8%B9%D9%87-%D9%85%D9%84%DB%8C-%D8%A8%D9%87-%D8%AA%D8%AB%D8%A8%DB%8C%D8%AA-%D8%A8%D8%A7%D8%B2%D8%A7%D8%B1-%D8%A8%D9%88%D8%B1%D8%B3-%D8%A7%D8%AE%D8%AA%D8%B5%D8%A7%D8%B5