۱۵ درصد منابع عمومی بودجه سال آینده صرف حمایت از صندوق‌های بازنشستگی می‌شود


تهران – ایرنا – نماینده مردم تهران در مجلس شورای اسلامی بر اصلاح وضعیت صندوق های بازنشستگی تاکید کرد و گفت: در لایحه بودجه سال آینده میزان اعتبار حمایت از صندوق‌های بازنشستگی حدود ۱۵ درصد از کل منابع عمومی را تشکیل می دهد.


منبع: https://www.irna.ir/news/85029766/%DB%B1%DB%B5-%D8%AF%D8%B1%D8%B5%D8%AF-%D9%85%D9%86%D8%A7%D8%A8%D8%B9-%D8%B9%D9%85%D9%88%D9%85%DB%8C-%D8%A8%D9%88%D8%AF%D8%AC%D9%87-%D8%B3%D8%A7%D9%84-%D8%A2%DB%8C%D9%86%D8%AF%D9%87-%D8%B5%D8%B1%D9%81-%D8%AD%D9%85%D8%A7%DB%8C%D8%AA-%D8%A7%D8%B2-%D8%B5%D9%86%D8%AF%D9%88%D9%82-%D9%87%D8%A7%DB%8C-%D8%A8%D8%A7%D8%B2%D9%86%D8%B4%D8%B3%D8%AA%DA%AF%DB%8C