۲۰۰ هزار میلیارد ریال از بدهی دولت به صنعت برق تسویه می‌شود


تهران – ایرنا – نمایندگان مجلس شورای اسلامی در اصلاح تبصره (۵) لایحه بودجه ۱۴۰۱ با پرداخت بدهی دولت به شرکت‌های وابسته بر اساس چاپ اوراق موافقت کردند تا بخشی از بدهی دولت به صنعت برق کشور تسویه شود.


منبع: https://www.irna.ir/news/84988662/%DB%B2%DB%B0%DB%B0-%D9%87%D8%B2%D8%A7%D8%B1-%D9%85%DB%8C%D9%84%DB%8C%D8%A7%D8%B1%D8%AF-%D8%B1%DB%8C%D8%A7%D9%84-%D8%A7%D8%B2-%D8%A8%D8%AF%D9%87%DB%8C-%D8%AF%D9%88%D9%84%D8%AA-%D8%A8%D9%87-%D8%B5%D9%86%D8%B9%D8%AA-%D8%A8%D8%B1%D9%82-%D8%AA%D8%B3%D9%88%DB%8C%D9%87-%D9%85%DB%8C-%D8%B4%D9%88%D8%AF