۲۰۱ نماینده مجلس و ۳۷ نماینده خبرگان رهبری مشخص شدند


تهران- ایرنا- سخنگوی ستاد انتخابات کشور گفت: ۲۰۱ نماینده تا این لحظه به مجلس راه یافتند و نتایج نهایی انتخابات در ۱۸ استان اعلام شده و تعداد منتخبات معرفی شده ۳۷ نفر هستند.


منبع: https://www.irna.ir/news/85406002/%DB%B2%DB%B0%DB%B1-%D9%86%D9%85%D8%A7%DB%8C%D9%86%D8%AF%D9%87-%D9%85%D8%AC%D9%84%D8%B3-%D9%88-%DB%B3%DB%B7-%D9%86%D9%85%D8%A7%DB%8C%D9%86%D8%AF%D9%87-%D8%AE%D8%A8%D8%B1%DA%AF%D8%A7%D9%86-%D8%B1%D9%87%D8%A8%D8%B1%DB%8C-%D9%85%D8%B4%D8%AE%D8%B5-%D8%B4%D8%AF%D9%86%D8%AF