۲۰ هزار همت تحمیل بار مالی مجلس به دولت/ قالیباف، مخالف رد کلیات لایحه برنامه هفتم بود


تهران- ایرنا- عضو کمیسیون تلفیق برنامه هفتم توسعه با انتقاد از عملکرد هیات رئیسه این کمیسیون، از تحمیل بار مالی ۲۰ هزار هزار میلیارد تومانی مجلس به دولت با الحاق ۹۹۶ حکم به لایحه برنامه هفتم خبر داد.


منبع: https://www.irna.ir/news/85229826/%DB%B2%DB%B0-%D9%87%D8%B2%D8%A7%D8%B1-%D9%87%D9%85%D8%AA-%D8%AA%D8%AD%D9%85%DB%8C%D9%84-%D8%A8%D8%A7%D8%B1-%D9%85%D8%A7%D9%84%DB%8C-%D9%85%D8%AC%D9%84%D8%B3-%D8%A8%D9%87-%D8%AF%D9%88%D9%84%D8%AA-%D9%82%D8%A7%D9%84%DB%8C%D8%A8%D8%A7%D9%81-%D9%85%D8%AE%D8%A7%D9%84%D9%81-%D8%B1%D8%AF-%DA%A9%D9%84%DB%8C%D8%A7%D8%AA