۲۷۵ نماینده مجلس در بیانیه‌ای از عملکرد قوه قضاییه حمایت کردند


تهران – ایرنا – ۲۷۵ نماینده مجلس شورای اسلامی در بیانیه‌ای با بیان اینکه تقویت نظارت قضائی موجبات تضمین اصل حاکمیت قانونی شده است، این رویه را سبب ایجاد آرامش در درون قوه قضائیه و افزایش سرمایه اجتماعی و امید و اعتماد به نظام اسلامی عنوان کردند.


منبع: https://www.irna.ir/news/85151880/%DB%B2%DB%B7%DB%B5-%D9%86%D9%85%D8%A7%DB%8C%D9%86%D8%AF%D9%87-%D9%85%D8%AC%D9%84%D8%B3-%D8%AF%D8%B1-%D8%A8%DB%8C%D8%A7%D9%86%DB%8C%D9%87-%D8%A7%DB%8C-%D8%A7%D8%B2-%D8%B9%D9%85%D9%84%DA%A9%D8%B1%D8%AF-%D9%82%D9%88%D9%87-%D9%82%D8%B6%D8%A7%DB%8C%DB%8C%D9%87-%D8%AD%D9%85%D8%A7%DB%8C%D8%AA-%DA%A9%D8%B1%D8%AF%D9%86%D8%AF