۳۵۷۱ نفر در اصفهان برای حضور در انتخابات مجلس، پیش ثبت نام کردند


اصفهان-ایرنا- دبیر ستاد انتخابات استان اصفهان گفت: با پایان مهلت قانونی، سه هزار و ۵۷۱ نفر در ۱۶ حوزه انتخابیه استان برای حضور در انتخابات مجلس شورای اسلامی، فرایند پیش ثبت نام را تکمیل کردند.


منبع: https://www.irna.ir/news/85198598/%DB%B3%DB%B5%DB%B7%DB%B1-%D9%86%D9%81%D8%B1-%D8%AF%D8%B1-%D8%A7%D8%B5%D9%81%D9%87%D8%A7%D9%86-%D8%A8%D8%B1%D8%A7%DB%8C-%D8%AD%D8%B6%D9%88%D8%B1-%D8%AF%D8%B1-%D8%A7%D9%86%D8%AA%D8%AE%D8%A7%D8%A8%D8%A7%D8%AA-%D9%85%D8%AC%D9%84%D8%B3-%D9%BE%DB%8C%D8%B4-%D8%AB%D8%A8%D8%AA-%D9%86%D8%A7%D9%85-%DA%A9%D8%B1%D8%AF%D9%86%D8%AF