۵۰ هزار میلیارد تومان طرح‌های سرمایه‌گذاری در شهرستان کرمان آماده اجراست


کرمان – ایرنا – نماینده مردم کرمان و راور در مجلس شورای اسلامی با اشاره به اینکه اولویت امروز کشور توسعه مسائل اقتصادی، بهبود معیشت و حل مسائل جوانان در حوزه اشتغال است گفت: تا پایان امسال ۵۰ هزار میلیارد تومان طرح‌های سرمایه‌گذاری در شهرستان کرمان اجرایی خواهد شد.


منبع: https://www.irna.ir/news/84964781/%DB%B5%DB%B0-%D9%87%D8%B2%D8%A7%D8%B1-%D9%85%DB%8C%D9%84%DB%8C%D8%A7%D8%B1%D8%AF-%D8%AA%D9%88%D9%85%D8%A7%D9%86-%D8%B7%D8%B1%D8%AD-%D9%87%D8%A7%DB%8C-%D8%B3%D8%B1%D9%85%D8%A7%DB%8C%D9%87-%DA%AF%D8%B0%D8%A7%D8%B1%DB%8C-%D8%AF%D8%B1-%D8%B4%D9%87%D8%B1%D8%B3%D8%AA%D8%A7%D9%86-%DA%A9%D8%B1%D9%85%D8%A7%D9%86-%D8%A2%D9%85%D8%A7%D8%AF%D9%87