۶۰ نفر اول انتخابات تهران چه کسانی هستند؟+ تفکیک لیست‌ها


تهران-ایرنا-براساس گزارش ها ۶۰ نفر اول انتخابات تهران مشخص شدند که از بین ۳۰ منتخب نخست، ۱۷ کاندید مشترکا به جبهه ائتلاف نیروهای انقلاب (امنا) و جبهه صبح ایران تعلق دارد و تنها ۱۰ کاندید عضو اختصاصی شورای ائتلاف نیروهای انقلاب (شانا) است.


منبع: https://www.irna.ir/news/85405479/%DB%B6%DB%B0-%D9%86%D9%81%D8%B1-%D8%A7%D9%88%D9%84-%D8%A7%D9%86%D8%AA%D8%AE%D8%A7%D8%A8%D8%A7%D8%AA-%D8%AA%D9%87%D8%B1%D8%A7%D9%86-%DA%86%D9%87-%DA%A9%D8%B3%D8%A7%D9%86%DB%8C-%D9%87%D8%B3%D8%AA%D9%86%D8%AF-%D8%AA%D9%81%DA%A9%DB%8C%DA%A9-%D9%84%DB%8C%D8%B3%D8%AA-%D9%87%D8%A7