سازوکار مشارکت بخش‌ خصوصی در طرح‌ها و پروژه‌ها مشخص شد

تهران – ایرنا – طبق لایحه برنامه هفتم توسعه، دستگاه‌های اجرائی مکلف شدند طرح‌های جدید و نیمه تمام و آماده بهره برداری که قابل مشارکت با بخش خصوصی و تعاونی است را مشخص و از طریق مناقصه یا مزایده نسبت به عقد قرارداد اقدام کنند. منبع: https://www.irna.ir/news/85245251/%D8%B3%D8%A7%D8%B2%D9%88%DA%A9%D8%A7%D8%B1-%D9%85%D8%B4%D8%A7%D8%B1%DA%A9%D8%AA-%D8%A8%D8%AE%D8%B4-%D8%AE%D8%B5%D9%88%D8%B5%DB%8C-%D8%AF%D8%B1-%D8%B7%D8%B1%D8%AD-%D9%87%D8%A7-%D9%88-%D9%BE%D8%B1%D9%88%DA%98%D9%87-%D9%87%D8%A7-%D9%85%D8%B4%D8%AE%D8%B5-%D8%B4%D8%AF

دهمین نشست بررسی برنامه هفتم توسعه در صحن علنی آغاز شد

تهران – ایرنا – دهمین نشست بررسی گزارش کمیسیون تلفیق درباره لایحه برنامه هفتم توسعه در صحن علنی مجلس شورای اسلامی آغاز شد. منبع: https://www.irna.ir/news/85245246/%D8%AF%D9%87%D9%85%DB%8C%D9%86-%D9%86%D8%B4%D8%B3%D8%AA-%D8%A8%D8%B1%D8%B1%D8%B3%DB%8C-%D8%A8%D8%B1%D9%86%D8%A7%D9%85%D9%87-%D9%87%D9%81%D8%AA%D9%85-%D8%AA%D9%88%D8%B3%D8%B9%D9%87-%D8%AF%D8%B1-%D8%B5%D8%AD%D9%86-%D8%B9%D9%84%D9%86%DB%8C-%D8%A2%D8%BA%D8%A7%D8%B2-%D8%B4%D8%AF

دهمین نشست بررسی برنامه هفتم توسعه در مجلس آغاز شد

تهران – ایرنا – دهمین نشست علنی مجلس شورای اسلامی صبح امروز دوشنبه(۱۰ مهرماه) به ریاست محمدباقر قالیباف با حضور ۱۹۶ نفر از نمایندگان آغاز شد. منبع: https://www.irna.ir/news/85245246/%D8%AF%D9%87%D9%85%DB%8C%D9%86-%D9%86%D8%B4%D8%B3%D8%AA-%D8%A8%D8%B1%D8%B1%D8%B3%DB%8C-%D8%A8%D8%B1%D9%86%D8%A7%D9%85%D9%87-%D9%87%D9%81%D8%AA%D9%85-%D8%AA%D9%88%D8%B3%D8%B9%D9%87-%D8%AF%D8%B1-%D9%85%D8%AC%D9%84%D8%B3-%D8%A2%D8%BA%D8%A7%D8%B2-%D8%B4%D8%AF

دولت سیزدهم درتعطیلی بازارهای سوداگری عملکرد قابل دفاعی داشته است

تهران- ایرنا- عضو کمیسیون برنامه و بودجه گفت: دولت سیزدهم در واردات خودرو، آزادسازی بخشی از ارزهای بلوکه شده، افزایش صادرات نفت و شروع ساخت مسکن اقدامات خوبی انجام داده و مجموعه این عوامل باعث شد شاهد تعطیلی بازار سوادگری در این حوزه‌ها باشیم. منبع: https://www.irna.ir/news/85243621/%D8%AF%D9%88%D9%84%D8%AA-%D8%B3%DB%8C%D8%B2%D8%AF%D9%87%D9%85-%D8%AF%D8%B1%D8%AA%D8%B9%D8%B7%DB%8C%D9%84%DB%8C-%D8%A8%D8%A7%D8%B2%D8%A7%D8%B1%D9%87%D8%A7%DB%8C-%D8%B3%D9%88%D8%AF%D8%A7%DA%AF%D8%B1%DB%8C-%D8%B9%D9%85%D9%84%DA%A9%D8%B1%D8%AF-%D9%82%D8%A7%D8%A8%D9%84-%D8%AF%D9%81%D8%A7%D8%B9%DB%8C-%D8%AF%D8%A7%D8%B4%D8%AA%D9%87

شروع پروژه عمرانی جدید بدون مجوز سازمان برنامه ممنوع شد

تهران- ایرنا- نمایندگان مجلس تصویب کردند که شروع به کار هر پروژه عمرانی جدید باید با اخذ مجوز از سازمان برنامه و بودجه و تشکیل کارگروهی در این خصوص باشد. منبع: https://www.irna.ir/news/85244844/%D8%B4%D8%B1%D9%88%D8%B9-%D9%BE%D8%B1%D9%88%DA%98%D9%87-%D8%B9%D9%85%D8%B1%D8%A7%D9%86%DB%8C-%D8%AC%D8%AF%DB%8C%D8%AF-%D8%A8%D8%AF%D9%88%D9%86-%D9%85%D8%AC%D9%88%D8%B2-%D8%B3%D8%A7%D8%B2%D9%85%D8%A7%D9%86-%D8%A8%D8%B1%D9%86%D8%A7%D9%85%D9%87-%D9%85%D9%85%D9%86%D9%88%D8%B9-%D8%B4%D8%AF

تحمیل هرگونه بار مالی مازاد در قوانین بودجه سنواتی ممنوع شد

تهران- ایرنا- نمایندگان مجلس شورای اسلامی در روند بررسی جزییات لایحه برنامه هفتم، تحمیل هرگونه بار مالی مازاد بر ارقام مندرج در قوانین بودجه سنواتی را در دستگاه‌های اجرایی به اشکال مختلف ممنوع کردند. منبع: https://www.irna.ir/news/85244740/%D8%AA%D8%AD%D9%85%DB%8C%D9%84-%D9%87%D8%B1%DA%AF%D9%88%D9%86%D9%87-%D8%A8%D8%A7%D8%B1-%D9%85%D8%A7%D9%84%DB%8C-%D9%85%D8%A7%D8%B2%D8%A7%D8%AF-%D8%AF%D8%B1-%D9%82%D9%88%D8%A7%D9%86%DB%8C%D9%86-%D8%A8%D9%88%D8%AF%D8%AC%D9%87-%D8%B3%D9%86%D9%88%D8%A7%D8%AA%DB%8C-%D9%85%D9%85%D9%86%D9%88%D8%B9-%D8%B4%D8%AF

جوکار: مجلس در مورد شفافیت به بن‌بست رسیده است

تهران- ایرنا-رئیس کمیسیون امور داخلی کشور و شوراها گفت: در مورد طرح شفافیت قوای سه‌گانه به بن بست رسیده ایم و راهکاری نداریم و در حال حاضر می توان اذعان کرد شفافیت قانون‌مند نشده است. منبع: https://www.irna.ir/news/85244786/%D8%AC%D9%88%DA%A9%D8%A7%D8%B1-%D9%85%D8%AC%D9%84%D8%B3-%D8%AF%D8%B1-%D9%85%D9%88%D8%B1%D8%AF-%D8%B4%D9%81%D8%A7%D9%81%DB%8C%D8%AA-%D8%A8%D9%87-%D8%A8%D9%86-%D8%A8%D8%B3%D8%AA-%D8%B1%D8%B3%DB%8C%D8%AF%D9%87-%D8%A7%D8%B3%D8%AA

نظام سلطه در قبال ایران دچار پارادوکس است/ اگر صلح می‌خواهید، باید یک پای معامله باشیم

تهران – ایرنا- نایب رئیس مجلس شورای اسلامی گفت: امروز همه دشمنان ما اقرار دارند که اگر قرار بر ایجاد صلح و ثبات در غرب آسیا باشد، باید جمهوری اسلامی ایران هم یک پای معامله باشد. منبع: https://www.irna.ir/news/85244724/%D9%86%D8%B8%D8%A7%D9%85-%D8%B3%D9%84%D8%B7%D9%87-%D8%AF%D8%B1-%D9%82%D8%A8%D8%A7%D9%84-%D8%A7%DB%8C%D8%B1%D8%A7%D9%86-%D8%AF%DA%86%D8%A7%D8%B1-%D9%BE%D8%A7%D8%B1%D8%A7%D8%AF%D9%88%DA%A9%D8%B3-%D8%A7%D8%B3%D8%AA-%D8%A7%DA%AF%D8%B1-%D8%B5%D9%84%D8%AD-%D9%85%DB%8C-%D8%AE%D9%88%D8%A7%D9%87%DB%8C%D8%AF

بودجه و اقتصاد محور مذاکرات هیات پارلمانی ایران در روسیه

مسکو- ایرنا- رئیس و برخی اعضای کمیسیون برنامه، بودجه و محاسبات مجلس شورای اسلامی روز یکشنبه با هدف دیدار با مسئولان دومای دولتی و شورای فدراسیون روسیه و تبادل نظر در حوزه اقتصاد و بودجه به روسیه سفر کردند. منبع: https://www.irna.ir/news/85244776/%D8%A8%D9%88%D8%AF%D8%AC%D9%87-%D9%88-%D8%A7%D9%82%D8%AA%D8%B5%D8%A7%D8%AF-%D9%85%D8%AD%D9%88%D8%B1-%D9%85%D8%B0%D8%A7%DA%A9%D8%B1%D8%A7%D8%AA-%D9%87%DB%8C%D8%A7%D8%AA-%D9%BE%D8%A7%D8%B1%D9%84%D9%85%D8%A7%D9%86%DB%8C-%D8%A7%DB%8C%D8%B1%D8%A7%D9%86-%D8%AF%D8%B1-%D8%B1%D9%88%D8%B3%DB%8C%D9%87

جلسه علنی مجلس شورای اسلامی- ۹ مهر ۱۴۰۲

جلسه علنی مجلس شورای اسلامی صبح یکشنبه ( ۹ مهر ۱۴۰۲ ) به ریاست «محمد باقر قالیباف» رئیس مجلس شورای اسلامی برگزار شد. بررسی گزارش کمیسیون تلفیق لایحه برنامه هفتم توسعه در دستور کار امروز نمایندگان مردم بود . منبع: https://www.irna.ir/photo/85244705/%D8%AC%D9%84%D8%B3%D9%87-%D8%B9%D9%84%D9%86%DB%8C-%D9%85%D8%AC%D9%84%D8%B3-%D8%B4%D9%88%D8%B1%D8%A7%DB%8C-%D8%A7%D8%B3%D9%84%D8%A7%D9%85%DB%8C-%DB%B9-%D9%85%D9%87%D8%B1-%DB%B1%DB%B4%DB%B0%DB%B2