مخالفت جدی دولت با «حذف سقف حقوق‌ها» و «جذب نیروهای شرکتی جدید»

تهران – ایرنا – رئیس سازمان برنامه و بودجه در جریان بررسی برنامه هفتم توسعه با بند الحاقی کمیسیون برنامه به لایحه برنامه توسعه مبنی بر برداشتن سقف حقوق و دستمزد مخالفت کرده و گفت:حقوق های نجومی که صدای همه را درآورده، حاصل همین بی توجهی هاست. منبع: https://www.irna.ir/news/85244325/%D9%85%D8%AE%D8%A7%D9%84%D9%81%D8%AA-%D8%AC%D8%AF%DB%8C-%D8%AF%D9%88%D9%84%D8%AA-%D8%A8%D8%A7-%D8%AD%D8%B0%D9%81-%D8%B3%D9%82%D9%81-%D8%AD%D9%82%D9%88%D9%82-%D9%87%D8%A7-%D9%88-%D8%AC%D8%B0%D8%A8-%D9%86%DB%8C%D8%B1%D9%88%D9%87%D8%A7%DB%8C-%D8%B4%D8%B1%DA%A9%D8%AA%DB%8C-%D8%AC%D8%AF%DB%8C%D8%AF

مخالفت دولت با «حذف سقف حقوق‌ها» و «جذب نیروهای شرکتی»

تهران – ایرنا – رئیس سازمان برنامه و بودجه در جریان بررسی برنامه هفتم توسعه با بند الحاقی کمیسیون برنامه به لایحه برنامه توسعه مبنی بر برداشتن سقف حقوق و دستمزد مخالفت کرده و گفت:حقوق های نجومی که صدای همه را درآورده، حاصل همین بی توجهی هاست. منبع: https://www.irna.ir/news/85244325/%D9%85%D8%AE%D8%A7%D9%84%D9%81%D8%AA-%D8%AF%D9%88%D9%84%D8%AA-%D8%A8%D8%A7-%D8%AD%D8%B0%D9%81-%D8%B3%D9%82%D9%81-%D8%AD%D9%82%D9%88%D9%82-%D9%87%D8%A7-%D9%88-%D8%AC%D8%B0%D8%A8-%D9%86%DB%8C%D8%B1%D9%88%D9%87%D8%A7%DB%8C-%D8%B4%D8%B1%DA%A9%D8%AA%DB%8C

رئیس سازمان برنامه و بودجه: هیأت مولدسازی یک ریال حق جلسه دریافت نمی‌کند

تهران- ایرنا- رئیس سازمان برنامه و بودجه گفت: کسانی که در هیأت مولدسازی دارایی‌های دولت هستند یک ریال حق جلسه دریافت نمی‌کنند. منبع: https://www.irna.ir/news/85244483/%D8%B1%D8%A6%DB%8C%D8%B3-%D8%B3%D8%A7%D8%B2%D9%85%D8%A7%D9%86-%D8%A8%D8%B1%D9%86%D8%A7%D9%85%D9%87-%D9%88-%D8%A8%D9%88%D8%AF%D8%AC%D9%87-%D9%87%DB%8C%D8%A3%D8%AA-%D9%85%D9%88%D9%84%D8%AF%D8%B3%D8%A7%D8%B2%DB%8C-%DB%8C%DA%A9-%D8%B1%DB%8C%D8%A7%D9%84-%D8%AD%D9%82-%D8%AC%D9%84%D8%B3%D9%87-%D8%AF%D8%B1%DB%8C%D8%A7%D9%81%D8%AA

دستگاه‌ها حق استفاده از درآمدها در قالب جریمه یا جزای نقدی را ندارند

تهران – ایرنا – طبق لایحه برنامه هفتم توسعه درآمد کسب شده از طریق جزای نقدی یا جریمه‌ها درآمد عمومی دولت تلقی شده و دستگاه‌های وصول کننده حق استفاده مستقیم از آن را به عنوان درآمد اختصاصی را ندارند. منبع: https://www.irna.ir/news/85244290/%D8%AF%D8%B3%D8%AA%DA%AF%D8%A7%D9%87-%D9%87%D8%A7-%D8%AD%D9%82-%D8%A7%D8%B3%D8%AA%D9%81%D8%A7%D8%AF%D9%87-%D8%A7%D8%B2-%D8%AF%D8%B1%D8%A2%D9%85%D8%AF%D9%87%D8%A7-%D8%AF%D8%B1-%D9%82%D8%A7%D9%84%D8%A8-%D8%AC%D8%B1%DB%8C%D9%85%D9%87-%DB%8C%D8%A7-%D8%AC%D8%B2%D8%A7%DB%8C-%D9%86%D9%82%D8%AF%DB%8C-%D8%B1%D8%A7

اعضای هیات مولد سازی دارایی های دولت تعیین شدند

تهران- ایرنا-هیأت عالی مولدسازی دارایی های دولت با ترکیب معاون اول رئیس جمهور (رئیس)، وزیر امور اقتصادی و دارایی (دبیر)، رئیس سازمان، وزیر کشور، وزیر راه و شهرسازی، معاون حقوقی رئیس جمهور، نماینده رئیس مجلس شورای اسلامی و نماینده رئیس قوه قضائیه به منظور تعیین ضوابط و چهارچوب حاکم بر مدیریت دارایی های مازاد دستگاه… ادامه خواندن اعضای هیات مولد سازی دارایی های دولت تعیین شدند

بازتاب پیشرفت های محلی و ملی در آموزش و پرورش، نیازمند تفویض اختیار به ارکان مدارس است

اصفهان-ایرنا- نماینده مردم فریدن، فریدونشهر، چادگان و بویین میاندشت در مجلس شورای اسلامی گفت: برنامه ریزی برای بازتاب پیشرفت های محلی و ملی در فضای آموزش و پرورش نیازمند تامین مقدمات و تفویض اختیارات اداری و مالی به ارکان مدارس شهر و روستاست. منبع: https://www.irna.ir/news/85244289/%D8%A8%D8%A7%D8%B2%D8%AA%D8%A7%D8%A8-%D9%BE%DB%8C%D8%B4%D8%B1%D9%81%D8%AA-%D9%87%D8%A7%DB%8C-%D9%85%D8%AD%D9%84%DB%8C-%D9%88-%D9%85%D9%84%DB%8C-%D8%AF%D8%B1-%D8%A2%D9%85%D9%88%D8%B2%D8%B4-%D9%88-%D9%BE%D8%B1%D9%88%D8%B1%D8%B4-%D9%86%DB%8C%D8%A7%D8%B2%D9%85%D9%86%D8%AF-%D8%AA%D9%81%D9%88%DB%8C%D8%B6

برگزاری نشست‌های تخصصی شفافیت و انضباط مالی در دیوان محاسبات کشور

تهران- ایرنا- نشست های هفتگی و تخصصی دیوان محاسبات کشور با محوریت “شفافیت و انضباط مالی” که از نیمه دوم شهریور توسط دفتر آموزش و بهسازی منابع انسانی آغاز شده شامل ۱۲ جلسه تخصصی در موضوع‌های مختلف حسابرسی و حسابداری است. منبع: https://www.irna.ir/news/85244306/%D8%A8%D8%B1%DA%AF%D8%B2%D8%A7%D8%B1%DB%8C-%D9%86%D8%B4%D8%B3%D8%AA-%D9%87%D8%A7%DB%8C-%D8%AA%D8%AE%D8%B5%D8%B5%DB%8C-%D8%B4%D9%81%D8%A7%D9%81%DB%8C%D8%AA-%D9%88-%D8%A7%D9%86%D8%B6%D8%A8%D8%A7%D8%B7-%D9%85%D8%A7%D9%84%DB%8C-%D8%AF%D8%B1-%D8%AF%DB%8C%D9%88%D8%A7%D9%86-%D9%85%D8%AD%D8%A7%D8%B3%D8%A8%D8%A7%D8%AA

ثبت نشدن املاک دستگاه‌های اجرایی در سامانه سادا تخلف محسوب می‌شود

تهران- ایرنا- با تصویب مجلس ثبت نشدن املاک دستگاه‌های اجرایی در سامانه جامع اموال دستگاه های اجرایی (سادا) از سوی مدیران این دستگاه‌ها، تخلف محسوب می‌شود. منبع: https://www.irna.ir/news/85244149/%D8%AB%D8%A8%D8%AA-%D9%86%D8%B4%D8%AF%D9%86-%D8%A7%D9%85%D9%84%D8%A7%DA%A9-%D8%AF%D8%B3%D8%AA%DA%AF%D8%A7%D9%87-%D9%87%D8%A7%DB%8C-%D8%A7%D8%AC%D8%B1%D8%A7%DB%8C%DB%8C-%D8%AF%D8%B1-%D8%B3%D8%A7%D9%85%D8%A7%D9%86%D9%87-%D8%B3%D8%A7%D8%AF%D8%A7-%D8%AA%D8%AE%D9%84%D9%81-%D9%85%D8%AD%D8%B3%D9%88%D8%A8-%D9%85%DB%8C-%D8%B4%D9%88%D8%AF

مجلس با واریز منابع حاصل از فروش نفت به صندوق توسعه ملی مخالفت کرد

تهران – ایرنا – نمایندگان مجلس با ماده (۱۴) لایحه برنامه هفتم توسعه درباره واریز منابع حاصل از فروش نفت و میعانات گازی به صندوق توسعه ملی برای جلوگیری از تاثیر گذاری نوسان قیمت نفت بر بودجه دولت، مخالف کردند و این ماده برای اصلاح به کمیسیون تلفیق ارجاع دادند. منبع: https://www.irna.ir/news/85244073/%D9%85%D8%AC%D9%84%D8%B3-%D8%A8%D8%A7-%D9%88%D8%A7%D8%B1%DB%8C%D8%B2-%D9%85%D9%86%D8%A7%D8%A8%D8%B9-%D8%AD%D8%A7%D8%B5%D9%84-%D8%A7%D8%B2-%D9%81%D8%B1%D9%88%D8%B4-%D9%86%D9%81%D8%AA-%D8%A8%D9%87-%D8%B5%D9%86%D8%AF%D9%88%D9%82-%D8%AA%D9%88%D8%B3%D8%B9%D9%87-%D9%85%D9%84%DB%8C-%D9%85%D8%AE%D8%A7%D9%84%D9%81%D8%AA

ویس‌کرمی: چه کسانی مخالف اثرگذاری معدل در کنکور هستند؟

تهران- ایرنا- عضو کمیسیون آموزش و تحقیقات مجلس شورای اسلامی با بیان اینکه سه دسته مخالف اثرگذاری معدل در کنکور هستند، گفت: دانش‌آموزان سهمیه‌ای، دانش‌آموزان معدل پایین و کسانی که رشته غیر مرتبط هستند، مخالف اعمال معدل در کنکور هستند. منبع: https://www.irna.ir/news/85243178/%D9%88%DB%8C%D8%B3-%DA%A9%D8%B1%D9%85%DB%8C-%DA%86%D9%87-%DA%A9%D8%B3%D8%A7%D9%86%DB%8C-%D9%85%D8%AE%D8%A7%D9%84%D9%81-%D8%A7%D8%AB%D8%B1%DA%AF%D8%B0%D8%A7%D8%B1%DB%8C-%D9%85%D8%B9%D8%AF%D9%84-%D8%AF%D8%B1-%DA%A9%D9%86%DA%A9%D9%88%D8%B1-%D9%87%D8%B3%D8%AA%D9%86%D8%AF