ادامه سرپرستی زاهدی وفا بر وزارت رفاه ایراد قانونی ندارد

طبق ماده ۲۰۴ آیین نامه داخلی مجلس شورای اسلامی، دولت باید هرچه سریع تر وزیر پیشنهادی تعاون، کار رفاه اجتماعی را به مجلس معرفی کند.

به گزارش ایرنا، جلسه بررسی رای اعتماد مجلس به محمدهادی زاهدی وفا وزیر پیشنهادی تعاون، کار و رفاه اجتماعی ۱۲ مهر برگزار شد و باوجود گزارش کمیسیون‌های اجتماعی، بهداشت و درمان و آموزش و تحقیقات مبنی بر موافقت با رای اعتماد به وزیر پیشنهادی و تایید صلاحیت های علمی و سوابق تجربی وی، نمایندگان به زاهدی وفا رای اعتماد ندادند.


منبع: https://www.irna.ir/news/84906326/%D8%A7%D8%AF%D8%A7%D9%85%D9%87-%D8%B3%D8%B1%D9%BE%D8%B1%D8%B3%D8%AA%DB%8C-%D8%B2%D8%A7%D9%87%D8%AF%DB%8C-%D9%88%D9%81%D8%A7-%D8%A8%D8%B1-%D9%88%D8%B2%D8%A7%D8%B1%D8%AA-%D8%B1%D9%81%D8%A7%D9%87-%D8%A7%DB%8C%D8%B1%D8%A7%D8%AF-%D9%82%D8%A7%D9%86%D9%88%D9%86%DB%8C-%D9%86%D8%AF%D8%A7%D8%B1%D8%AF

حجت الاسلام علیرضا سلیمی در گفتگو با خبرنگار پارلمانی ایرنا، در مورد ادامه سرپرستی زاهدی وفا بر وزارت تعاون،کار و رفاه اجتماعی گفت: بعد از ۳ ماه سرپرستی این وزارت خانه، سرپرستی زاهدی وفا با حکم حکومتی ادامه یافت، لذا هنوز این حکم به قوت خود باقی است تا وزیر پیشنهادی جدید به مجلس معرفی شود.