استیضاح وزیر صمت به صلاح کشور نیست

وی مشکلات وزرات صمت را ساختاری عنوان کرد و گفت:بخشی از مشکلات وزراتخانه ها به سنوات گذشته است و باید برای آن راهکار مطلوبی تدوین کنیم با تغییر مدیریتی نمی‌توان مشکلات و چالش‌های این وزراتخانه را حل کرد.

سید صادق طباطبایی نژاد در گفت وگو با خبرنگار پارلمانی ایرنا در مورد طرح استیضاح وزیر صمت گفت: تغییر وزیر صمت به صلاح کشور نیست در این موقعیت مخالف استیضاح فاطمی امین هستم.

نماینده مردم اردستان در مجلس شورای اسلامی استیضاح را حق قانونی نمایندگان و یکی از ابزارهای نظارتی دانست و گفت: نمایندگان می‌توانند از ابزار استیضاح استفاده کنند اما نوع استفاده از این ابزار بستگی به موقعیت و شرایط کشور دارد.

به گزارش ایرنا، جلسه بررسی طرح استیضاح سید رضا فاطمی امین، وزیر صنعت، معدن و تجارت فردا سه شنبه ۱۰ آبان برگزار می شود و این در حالی است که برخی از نمایندگان متقاضی استیضاح، امضا خود را پس گرفتند و فضای مجلس هم با توجه به شرایط کشور مثبت است و نشان می دهد که مخالفان طرح استیضاح وزیر صمت در  اکثریت هستند.


منبع: https://www.irna.ir/news/84928371/%D8%A7%D8%B3%D8%AA%DB%8C%D8%B6%D8%A7%D8%AD-%D9%88%D8%B2%DB%8C%D8%B1-%D8%B5%D9%85%D8%AA-%D8%A8%D9%87-%D8%B5%D9%84%D8%A7%D8%AD-%DA%A9%D8%B4%D9%88%D8%B1-%D9%86%DB%8C%D8%B3%D8%AA

عضو کمیسیون کشاورزی مجلس بیان داشت: نمایندگان با بررسی سوابق و عملکرد یک ساله فاطمی امین تصمیم نهایی را خواهند گرفت و امیدواریم که این تصمیم به خیر و صلاح کشور باشد.