امیرعبداللهیان: دیپلماسی پارلمانی شتاب‌دهنده و مکمل دیپلماسی دولتی است

امیرعبداللهیان هم در این دیدار با توجه به تمدن دیرین، تنوع، گستردگی و برخورداری کشورمان در حوزه های میراث ارزشمند فرهنگی و گردشگری، آمادگی وزارت امور خارجه در خصوص کمک به ارتقای همکاری‌ها با بخش‌های فرهنگی و  ساز و کارهای بین المللی معطوف به امور فرهنگی از جمله یونسکو را مورد تاکید قرار داد.

وی همچنین در حوزه همکاری‌ها در زمینه میراث فرهنگی و گردشگری غنی کشورمان با یونسکو به طرح دیدگاه و نقطه نظرات خود پرداخت.

امیرعبداللهیان دیپلماسی پارلمانی را شتاب دهنده و مکمل دیپلماسی دولتی خواند.
 


منبع: https://www.irna.ir/news/84832244/%D8%A7%D9%85%DB%8C%D8%B1%D8%B9%D8%A8%D8%AF%D8%A7%D9%84%D9%84%D9%87%DB%8C%D8%A7%D9%86-%D8%AF%DB%8C%D9%BE%D9%84%D9%85%D8%A7%D8%B3%DB%8C-%D9%BE%D8%A7%D8%B1%D9%84%D9%85%D8%A7%D9%86%DB%8C-%D8%B4%D8%AA%D8%A7%D8%A8-%D8%AF%D9%87%D9%86%D8%AF%D9%87-%D9%88-%D9%85%DA%A9%D9%85%D9%84-%D8%AF%DB%8C%D9%BE%D9%84%D9%85%D8%A7%D8%B3%DB%8Cبه گزارش بامداد دوشنبه ایرنا، محمدرضا مجیدی دبیرکل اتحادیه پارلمان های آسیایی APA و مدیر عامل انجمن ایرانی همکاری با یونسکو، در دیدار با حسین امیرعبداللهیان وزیر امور خارجه درباره آخرین اقدامات دبیرخانه APA و برنامه نشست‌های پارلمانی پیش رو دیدگاه‌های خود را بیان کرد.  

وزیر امور خارجه با اشاره به نقش پیشتاز مجلس شورای اسلامی در مجامع پارلمانی جهانی، اسلامی و آسیایی، از توجه محمد باقر قالیباف رییس مجلس شورای اسلامی و نمایندگان مجلس به دیپلماسی پارلمانی قدردانی کرد.