با وجود افزایش میزان صدور چک شاهد کاهش آمار چک‌های برگشتی هستیم

سخنگوی کمیسیون اصل نود مجلس یازدهم افزود: کارآمدسازی نظارت و تقویت این بخش از وظایف مجلس و یکی از اهداف کمیسیون بر اساس اسناد بالادستی است. بر همین اساس در مجلس یازدهم موضوع قانون سوت زنی و افشای فساد و قوانین در راستای مبارزه با فساد مورد توجه قرار گرفت.

سخنگوی کمیسیون اصل نود مجلس خاطرنشان کرد: در این مسیر کارهای باقی مانده نظیر اعتبارسنجی و الکترونیکی شدن کامل سیستم صدور چک باقی مانده است که باید با پیگیری‌های دقیق  عملیاتی شود.


منبع: https://www.irna.ir/news/84907823/%D8%A8%D8%A7-%D9%88%D8%AC%D9%88%D8%AF-%D8%A7%D9%81%D8%B2%D8%A7%DB%8C%D8%B4-%D9%85%DB%8C%D8%B2%D8%A7%D9%86-%D8%B5%D8%AF%D9%88%D8%B1-%DA%86%DA%A9-%D8%B4%D8%A7%D9%87%D8%AF-%DA%A9%D8%A7%D9%87%D8%B4-%D8%A2%D9%85%D8%A7%D8%B1-%DA%86%DA%A9-%D9%87%D8%A7%DB%8C-%D8%A8%D8%B1%DA%AF%D8%B4%D8%AA%DB%8C-%D9%87%D8%B3%D8%AA%DB%8C%D9%85

خضریان ادامه داد: در بخش دیگری از جلسه امروز موضوع قدردانی از افرادی که در موضوع اجرای قانون چک نقش‌آفرینی کردند در دستور کار قرار داشت. چرا که قانون چک موجب کاهش جرائم حوزه چک و بازگشت اعتبار به چک شد که جا داشت از افرادی که در این مسیر در کنار کمیسیون اصل نود نقش آفرینی کردند قدردانی شود.

وی تأکید کرد: اجرای قانون چک با صرف یک میلیون نفر ساعت پس از سال‌ها موجب شد با وجود افزایش میزان صدور چک شاهد کاهش آمار چک‌های برگشتی به دلیل اعتماد به چک و اعتبار آن باشیم و این مهم با پیگیری کمیسیون و همکاری ارکان مختلف بانک مرکزی، مرکز پژوهش‌ها و سایر نهادها محقق شد.

به گزارش خبرنگار پارلمانی ایرنا، علی خضریان در توضیح نشست روز یکشنبه کمیسیون اصل نود مجلس شورای اسلامی به خبرنگاران گفت: در بخش نخست جلسه امروز موضوع کارآمدسازی و اثربخشی ساختار نظارت در مجلس در قالب سند پویایی حکمرانی با استناد به مدل‌های موفق دنیا تشریح شد.