بذرپاش می‌تواند وعده ساخت مسکن را محقق کند/ وزیر پیشنهادی راه توانمند و مسئولیت پذیر است


تهران – ایرنا – سخنگوی هیات رییسه مجلس شورای اسلامی،رییس دیوان محاسبات را مدیری توانمند، با برنامه و مسئولیت پذیر توصیف کرد و گفت: یکی از شعارهای دولت سیزدهم ساخت مسکن در راستای حل مشکلات مردم بود، این هدف توسط وزیری جوان و توانمند مانند بذرپاش قابل تحقق خواهد بود.


منبع: https://www.irna.ir/news/84961032/%D8%A8%D8%B0%D8%B1%D9%BE%D8%A7%D8%B4-%D9%85%DB%8C-%D8%AA%D9%88%D8%A7%D9%86%D8%AF-%D9%88%D8%B9%D8%AF%D9%87-%D8%B3%D8%A7%D8%AE%D8%AA-%D9%85%D8%B3%DA%A9%D9%86-%D8%B1%D8%A7-%D9%85%D8%AD%D9%82%D9%82-%DA%A9%D9%86%D8%AF-%D9%88%D8%B2%DB%8C%D8%B1-%D9%BE%DB%8C%D8%B4%D9%86%D9%87%D8%A7%D8%AF%DB%8C-%D8%B1%D8%A7%D9%87