تحقیق و تفحص از عملکرد استانداری خراسان رضوی به تصویب مجلس رسید

۱۰-تعداد جلسات برگزار شده شوراها، کارگروه‌ها و … نظیر شورای برنامه‌ریزی، شورای معادن، شورای گفتگوی بخش خصوصی و دولت، کارگروه توسعه صادرات، کارگروه تنظیم بازار، و … توسط استاندار خراسان رضوی و میزان تاثیر این جلسات در افزایش سرمایه‌گذاری، صادرات، فعالیت معادن، کنترل قیمت‌ها و مدیریت بازار و … چیست؟

۱۱-اسناد مالکیت ساختمان‌های در اختیار استانداری خراسان رضوی متعلق به چه مجموعه هایی است؟


منبع: https://www.irna.ir/news/84936044/%D8%AA%D8%AD%D9%82%DB%8C%D9%82-%D9%88-%D8%AA%D9%81%D8%AD%D8%B5-%D8%A7%D8%B2-%D8%B9%D9%85%D9%84%DA%A9%D8%B1%D8%AF-%D8%A7%D8%B3%D8%AA%D8%A7%D9%86%D8%AF%D8%A7%D8%B1%DB%8C-%D8%AE%D8%B1%D8%A7%D8%B3%D8%A7%D9%86-%D8%B1%D8%B6%D9%88%DB%8C-%D8%A8%D9%87-%D8%AA%D8%B5%D9%88%DB%8C%D8%A8-%D9%85%D8%AC%D9%84%D8%B3-%D8%B1%D8%B3%DB%8C%D8%AF

۸-میزان اعتبارات غیر هزینه ای (تملک دارایی های سرمایه ای، ۳ درصد نفت و گاز، ارزش افزوده، توسعه متوازن و …) استان و نحوه توزیع آن در معاونت هماهنگی امور عمرانی استانداری خراسان رضوی چگونه بوده است؟

به گزارش خبرنگار پارلمانی ایرنا، درجلسه علنی روز سه‌شنبه مجلس شورای اسلامی، گزارش امور شوراها و امورداخلی کشورمبنی بر تقاضای تحقیق و تفحص از عملکرد استانداری خراسان رضوی در دستور کار قرار گرفت و ۱۱۱ نماینده مجلس از ۲۱۴ نماینده حاضر در صحن با انجام تحقیق و تفحص موافقت کردند.

۲- طبق ماده ۵۴ قانون مدیریت خدمات کشوری دستگاه‌های اجرایی می‌توانند برای حداکثر ۱۵ درصد سمت‌های مدیریت حرفه‌ای از افراد شایسته (با رعایت تخصص و تجربه شاغل نسبت به شغل، بدون رعایت سلسله مراتب مدیریتی) خارج از دستگاه استفاده نمایند. میزان رعایت یا عدم رعایت این ماده قانونی و همچنین ماموریت شاغلین نهادهای عمومی غیردولتی به استانداری خراسان رضوی مورد بررسی قرار خواهد گرفت.

۱- با توجه به دستورالعمل اجرایی شرایط عمومی و اختصاصی نحوه انتخاب و انتصاب فرمانداران و بخشداران، میزان رعایت یا تخلف از این دستورالعمل قانونی در انتصاب فرمانداران و بخشداران استانداری خراسان رضوی چگونه بوده است؟ همچنین با توجه به دستورالعمل اجرایی نحوه انتخاب و انتصاب مدیران حرفه ای، میزان رعایت یا تخلف از این دستورالعمل قانونی در انتصاب معاونین، مدیران کل، معاونین مدیرکل و … در استانداری خراسان رضوی چگونه بوده است؟

۶-میزان حضور و بازدیدهای استاندار خراسان رضوی از کلیه شهرستان‌های حوزه خدمت خود (استان خراسان رضوی) چگونه و به چه میزان می‌باشد و چقدر در پیگیری و حل مشکلات مردم شهرستان های استان وقت گذاشته و موثر واقع می‌شود؟

۹-رابطه مالی فی‌مابین سازمان همیاری شهرداری‌های استان خراسان رضوی و استانداری و میزان دخالت یا عدم دخالت استاندار در انتخاب مدیرعامل این سازمان و سایر تصمیمات آن چگونه است؟

۷-میزان اعتبارات و کمک‌های مربوط به دهیاری ها و شهرداری‌های استان و نحوه توزیع آن در معاونت هماهنگی امور عمرانی استانداری خراسان رضوی چگونه بوده است؟

۵- نحوه هزینه‌کرد اعتبارات مربوط به هزینه‌های ضروری استاندار خراسان رضوی (مبلغ ۲ میلیارد و ۹۵۰ میلیون تومان) در سال ۱۴۰۰ در استانداری خراسان رضوی چگونه بوده است؟

درمتن محورهای تحقیق و تفحص آمده است:

۳- طبق قانون منع بکارگیری بازنشستگان، استفاده از افراد بازنشسته در دستگاه‌های اجرایی بویژه در پست های مدیریتی و تمام وقت ممنوع می‌باشد. میزان رعایت یا عدم رعایت این قانون در استانداری خراسان رضوی مورد بررسی قرار خواهد گرفت.

۴- نحوه توزیع و محل هزینه‌کرد ۸ میلیارد تومان پرداختی وزارت کشور به استانداری خراسان رضوی در سال ۱۴۰۰ بابت تقویت زیرساخت‌های مرزی و اشتغال پایدار مرزنشینان(از محل سهم ۲۰ درصد سوخت مرزنشینان)