تروریست‌ها با سلاح جنگی به مردم و حافظان امنیت شلیک می‌کنند تا نظام را متهم به کشته‌سازی کنند


تهران- ایرنا- رئیس کمیته روابط خارجی مجلس شورای اسلامی گفت: وجود شهدای امنیت در اغتشاشات اخیر نشان داد که حافظان امنیت کشور بدون سلاح برای دفاع از شهروندان وارد میدان شدند اما تروریست‌ها با سلاح جنگی به مردم و نیروهای نظامی و انتظامی شلیک کردند تا حکومت را به کشته‌سازی متهم کنند.


منبع: https://www.irna.ir/news/84956985/%D8%AA%D8%B1%D9%88%D8%B1%DB%8C%D8%B3%D8%AA-%D9%87%D8%A7-%D8%A8%D8%A7-%D8%B3%D9%84%D8%A7%D8%AD-%D8%AC%D9%86%DA%AF%DB%8C-%D8%A8%D9%87-%D9%85%D8%B1%D8%AF%D9%85-%D9%88-%D8%AD%D8%A7%D9%81%D8%B8%D8%A7%D9%86-%D8%A7%D9%85%D9%86%DB%8C%D8%AA-%D8%B4%D9%84%DB%8C%DA%A9-%D9%85%DB%8C-%DA%A9%D9%86%D9%86%D8%AF-%D8%AA%D8%A7