جوکار: بذرپاش مدیری جوان، برنامه‌ریز و دارای نگاه راهبردی است


تهران- ایرنا- رئیس کمیسیون امور داخلی و شوراهای مجلس شورای اسلامی گفت: وزیر پیشنهادی راه و شهرسازی فردی جوان، برنامه‌ریز و دارای نگاه راهبردی است.


منبع: https://www.irna.ir/news/84960854/%D8%AC%D9%88%DA%A9%D8%A7%D8%B1-%D8%A8%D8%B0%D8%B1%D9%BE%D8%A7%D8%B4-%D9%85%D8%AF%DB%8C%D8%B1%DB%8C-%D8%AC%D9%88%D8%A7%D9%86-%D8%A8%D8%B1%D9%86%D8%A7%D9%85%D9%87-%D8%B1%DB%8C%D8%B2-%D9%88-%D8%AF%D8%A7%D8%B1%D8%A7%DB%8C-%D9%86%DA%AF%D8%A7%D9%87-%D8%B1%D8%A7%D9%87%D8%A8%D8%B1%D8%AF%DB%8C-%D8%A7%D8%B3%D8%AA