حمایت جمعی از دانشگاهیان دانشگاه‌های کشور از بذرپاش


تهران- ایرنا- جمعی از دانشگاهیان دانشگاه‌های کشور با صدور بیانیه‌ای از مهرداد بذرپاش برای تصدی وزارت راه و شهرسازی حمایت کردند.


منبع: https://www.irna.ir/news/84963402/%D8%AD%D9%85%D8%A7%DB%8C%D8%AA-%D8%AC%D9%85%D8%B9%DB%8C-%D8%A7%D8%B2-%D8%AF%D8%A7%D9%86%D8%B4%DA%AF%D8%A7%D9%87%DB%8C%D8%A7%D9%86-%D8%AF%D8%A7%D9%86%D8%B4%DA%AF%D8%A7%D9%87-%D9%87%D8%A7%DB%8C-%DA%A9%D8%B4%D9%88%D8%B1-%D8%A7%D8%B2-%D8%A8%D8%B0%D8%B1%D9%BE%D8%A7%D8%B4