دنبال روش‌های جدید برای تکمیل طرح‌های نیمه تمام عمرانی کشور هستیم

به گزارش خبرنگار ایرنا محمدرضا رضایی کوچی روز دوشنبه در مراسم عملیات اجرایی تکمیل طرح‌های فاضلاب شهرهای آبادان و خرمشهر  افزود: ۲ هزار میلیارد میلیارد تومان طرح نیمه تمام عمرانی در کشور وجود دارد که عملیات اجرایی آنها آغاز شده و هنوز به سرانجام نرسیده‌اند.

رییس کمیسون عمران مجلس شورای اسلامی افزود: انتظار داریم بنگاه‌های اقتصادی کمک کنند تا وضعیت شهری در آبادان و خرمشهردر بحث معابر، فاضلاب و اماکن ورزشی تغییر کند.

وی در بخش دیگری از سخنان خود بیان کرد:بنگاه‌های اقتصادی آبادان و خرمشهر مسوولیت اجتماعی خود را در قبال این ۲ شهرستان انجام دهند.

عملیات اجرایی تکمیل طرح‌های فاضلاب شهرهای آبادان و خرمشهر با اعتبار ۲۰ هزار میلیارد ریال روز دوشنبه با حضور جمعی از اعضای کمیسیون عمران مجلس شورای اسلامی و مسوولان آبفای کشور و استان خوزستان آغاز شد.


منبع: https://www.irna.ir/news/84908657/%D8%AF%D9%86%D8%A8%D8%A7%D9%84-%D8%B1%D9%88%D8%B4-%D9%87%D8%A7%DB%8C-%D8%AC%D8%AF%DB%8C%D8%AF-%D8%A8%D8%B1%D8%A7%DB%8C-%D8%AA%DA%A9%D9%85%DB%8C%D9%84-%D8%B7%D8%B1%D8%AD-%D9%87%D8%A7%DB%8C-%D9%86%DB%8C%D9%85%D9%87-%D8%AA%D9%85%D8%A7%D9%85-%D8%B9%D9%85%D8%B1%D8%A7%D9%86%DB%8C-%DA%A9%D8%B4%D9%88%D8%B1-%D9%87%D8%B3%D8%AA%DB%8C%D9%85

وی افزود:بسیاری از این طرح‌ها را باید به بخش خصوصی واگذار کنیم و بخش دیگر را نیز باید از طریق تهاتر نفت با پیمانکاران واجد شرایط و قدر واگذار کنیم و یا از طریق ماده ۵۶ تسهیلات بانکی تکلیف طرح‌های نیمه تمام را روشن کنیم.

رضایی کوچی گفت: لایحه مشارکت عمومی خصوصی برای واگذاری طرح‌های عمرانی در کمیسیون عمران مجلس شورای اسلامی در حال بررسی است تا اطمینان خاطری به سرمایه گذاران برای بازگشت سرمایه خود در طرح‌های نیمه تمام داده شود.

وی ادامه داد: شبکه آب آشامیدنی آبادان و خرمشهر فرسوده است و اگر قرار است خیابان‌های این ۲ شهر بهسازی شوند اول باید شبکه آب بهسازی شود.