رویداد همرسان «فناوری‌های داده پایه» برگزار شد


تهران- ایرنا- با هدف هم‌اندیشی شرکت‌های دانش بنیان، استارتاپ ها، سرمایه گذاران، شتاب دهنده ها و دیگر ارکان نوآوری، با نمایندگان مردم در مجلس، رویداد همرسان «فناوری های داده پایه» برگزار شد.


منبع: https://www.irna.ir/news/84976621/%D8%B1%D9%88%DB%8C%D8%AF%D8%A7%D8%AF-%D9%87%D9%85%D8%B1%D8%B3%D8%A7%D9%86-%D9%81%D9%86%D8%A7%D9%88%D8%B1%DB%8C-%D9%87%D8%A7%DB%8C-%D8%AF%D8%A7%D8%AF%D9%87-%D9%BE%D8%A7%DB%8C%D9%87-%D8%A8%D8%B1%DA%AF%D8%B2%D8%A7%D8%B1-%D8%B4%D8%AF