زاهدی‌وفا از مجلس رأی اعتماد نگرفت

در این جلسه احمدامیرآبادی نماینده قم، الیاس نادران نماینده تهران، الهوردی دهقانی نماینده ورزقان در موافقت و توسلی نماینده کبودرآهنگ، نورروزی نماینده رباط کریم، هاجر چنارانی نماینده سبزوار در مخالفت با رای اعتماد به وزیر پیشنهادی تعاون،کار، رفاه اجتماعی سخنرانی کردند.


منبع: https://www.irna.ir/news/84903244/%D8%B2%D8%A7%D9%87%D8%AF%DB%8C-%D9%88%D9%81%D8%A7-%D8%A7%D8%B2-%D9%85%D8%AC%D9%84%D8%B3-%D8%B1%D8%A3%DB%8C-%D8%A7%D8%B9%D8%AA%D9%85%D8%A7%D8%AF-%D9%86%DA%AF%D8%B1%D9%81%D8%AAبه گزارش خبرنگار پارلمانی ایرنا، در ادامه جلسه علنی روز -سه شنبه ۱۲ مهر- مجلس شورای اسلامی، زاهدی وفا وزیر پیشنهادی تعاون،کار،رفاه اجتماعی نتوانست رای اعتماد نمایندگان  را کسب کند.

بر این اساس زاهدی وفا با  ۱۳۶ رای موافق،  ۱۲۵رای مخالف،  ۹ رای ممتنع و ۲ رای باطله از مجموع  ۲۷۲ آرای اخذ شده نتوانست رای اعتماد نمایندگان را بدست آورد.

ر دور اول شمارش زاهدی‌وفا با اختلاف مرزی آرا، رای اعتماد مجلس را به دست آورد که با اعتراض برخی نمایندگان به بازشماری آرا رفت.

به دنبال بازشماری آرا، محمدهادی زاهدی‌وفا نتوانست رای اعتماد مجلس را برای تصدی پست وزارت تعاون، کار و رفاه اجتماعی کسب کند.