مخالفت کمیسیون صنایع و معادن مجلس با تحقیق و تفحص از پتروشیمی الوند

سخنگوی کمیسیون صنایع و معادن مجلس یازدهم افزود: دستور دوم کمیسیون درباره گزارش بانک مرکزی با موضوع صندوق توسعه ملی بود که نماینده بانک مرکزی در این نشست وضعیت صندوق ذخیره ارزی و میزان منابع آن را در حوزه ارز خارجی و فاینانس توضیح داد.

وی خاطرنشان کرد: همچنین موضوع تحقیق و تفحص از کیفیت ارزی بانک مرکزی نسبت به صندوق ذخیره ارزی و صندوق توسعه ملی در این نشست بحث و تبادل نظر شد.


منبع: https://www.irna.ir/news/84907758/%D9%85%D8%AE%D8%A7%D9%84%D9%81%D8%AA-%DA%A9%D9%85%DB%8C%D8%B3%DB%8C%D9%88%D9%86-%D8%B5%D9%86%D8%A7%DB%8C%D8%B9-%D9%88-%D9%85%D8%B9%D8%A7%D8%AF%D9%86-%D9%85%D8%AC%D9%84%D8%B3-%D8%A8%D8%A7-%D8%AA%D8%AD%D9%82%DB%8C%D9%82-%D9%88-%D8%AA%D9%81%D8%AD%D8%B5-%D8%A7%D8%B2-%D9%BE%D8%AA%D8%B1%D9%88%D8%B4%DB%8C%D9%85%DB%8C

عباسپور تصریح کرد: در این نشست مقرر شد بانک مرکزی گزارش جامعی از وضعیت صندوق ذخیره ارزی و تسهیلات ارزی که از صندوق توسعه ملی دریافت کرده است، تهیه کرده و به کمیسیون صنایع ارائه کند.

به گزارش خبرنگار پارلمانی ایرنا، روح الله عباسپور در توضیح نشست امروز یکشنبه کمیسیون صنایع و معادن مجلس شورای اسلامی به خبرنگاران گفت: در نشست امروز موضوع تحقیق و تفحص از پتروشیمی الوند مطرح و به رای گذاشته شده که اکثریت اعضا با تحقیق و تفحص مخالفت کردند و مقرر شد گزارشی در این باره توسط کمیسیون تهیه شود.