نایب رییس مجلس: تکلیف بیش از ۸۰ درصد بودجه و اعتبارات توسط وزارتخانه‌ها مشخص می‌شود


یزد – ایرنا – نایب رییس مجلس شورای اسلامی گفت: مبنای بودجه ریزی در کشور بر اساس عدالت نیست و تکلیف بیش از ۸۰ درصد بودجه و اعتبارات توسط وزارتخانه‌ها مشخص می شود.


منبع: https://www.irna.ir/news/84971341/%D9%86%D8%A7%DB%8C%D8%A8-%D8%B1%DB%8C%DB%8C%D8%B3-%D9%85%D8%AC%D9%84%D8%B3-%D8%AA%DA%A9%D9%84%DB%8C%D9%81-%D8%A8%DB%8C%D8%B4-%D8%A7%D8%B2-%DB%B8%DB%B0-%D8%AF%D8%B1%D8%B5%D8%AF-%D8%A8%D9%88%D8%AF%D8%AC%D9%87-%D9%88-%D8%A7%D8%B9%D8%AA%D8%A8%D8%A7%D8%B1%D8%A7%D8%AA-%D8%AA%D9%88%D8%B3%D8%B7-%D9%88%D8%B2%D8%A7%D8%B1%D8%AA%D8%AE%D8%A7%D9%86%D9%87-%D9%87%D8%A7