نقش آمریکا و رژیم صهیونیستی در اغتشاشات اخیر کشور پررنگ بوده است

به گزارش حوزه پارلمانی ایرنا، جلسه تبیین حوادث و اغتشاشات اخیر کشور با برنامه ریزی آمریکا و رژیم صهیونیستی امروز (۱۹ مهرماه) در محل دبیرخانه دائمی کنفرانس بین المللی حمایت از انتفاضه فلسطین برگزار شد.

دبیرکل کنفرانس بین المللی حمایت از انتفاضه فلسطین گفت: این نشست که به صورت پرسش و پاسخ صورت گرفت، نفرات حاضر در نشست، مطالب و دیدگاه های خود را در خصوص نقش آمریکا و رژیم منحوس صهیونیستی در حوادث و اغتشاشات اخیر بیان کردند و مقرر شد نقش آمریکا و رژیم منحوس صهیونیستی در حوادث و اغتشاشات اخیر به صورت رسانه ای  در اختیار مردم ایران قرار گیرد.


منبع: https://www.irna.ir/news/84909633/%D9%86%D9%82%D8%B4-%D8%A2%D9%85%D8%B1%DB%8C%DA%A9%D8%A7-%D9%88-%D8%B1%DA%98%DB%8C%D9%85-%D8%B5%D9%87%DB%8C%D9%88%D9%86%DB%8C%D8%B3%D8%AA%DB%8C-%D8%AF%D8%B1-%D8%A7%D8%BA%D8%AA%D8%B4%D8%A7%D8%B4%D8%A7%D8%AA-%D8%A7%D8%AE%DB%8C%D8%B1-%DA%A9%D8%B4%D9%88%D8%B1-%D9%BE%D8%B1%D8%B1%D9%86%DA%AF-%D8%A8%D9%88%D8%AF%D9%87

سید مجتبی ابطحی دبیرکل کنفرانس بین المللی حمایت از انتفاضه فلسطین در مورد وقایع اخیر کشور گفت: با توجه به حوادث و اغتشاشات روزهای اخیر و سخنان مقام معظم رهبری در مراسم مشترک دانش‌آموختگی دانشجویان دانشگاه‌های نیروهای مسلح پیرامون نقش آمریکا و رژیم منحوس صهیونیستی، برخی از اندیشمندان حوزه فلسطین، درخواست برگزاری نشستی برای تبیین نقش آمریکا و رژیم منحوس صهیونیستی در حوادث و اغتشاشات اخیر را داشتند که  فرصتی شد این نشست در محل دبیرخانه دائمی کنفرانس بین المللی حمایت از انتفاضه فلسطین برگزار شود.

وی افزود: در این نشست که افرادی از جنبش امل، جنبش حماس، حزب الله لبنان، عراقی های مقیم تهران و برخی از فعالان حوزه فلسطین حوزه داشتند، نقش آمریکا و رژیم منحوس صهیونیستی در حوادث و اغتشاشات اخیر مورد بررسی قرار گرفت که کارشناسان مسائل سیاسی از منظر سیاسی نقش آمریکا و رژیم منحوس صهیونیستی در این حوادث را بیان کردند.