نماینده مجلس: همه مشکلات بر دوش جریان خارج نیست/در داخل باید گفتمان‌سازی کرد


کرمان – ایرنا – نماینده مردم کرمان و راور و رییس کمیسیون اقتصادی مجلس شورای اسلامی با بیان اینکه قطعا گستاخی غربی ها را بی پاسخ نخواهیم گذاشت گفت: البته همه مشکلات بر دوش جریان خارج کشور نیست؛ در داخل هم باید درموضوعات مختلف گفتمان سازی و مشکلات را حل کنیم.


منبع: https://www.irna.ir/news/84920166/%D9%86%D9%85%D8%A7%DB%8C%D9%86%D8%AF%D9%87-%D9%85%D8%AC%D9%84%D8%B3-%D9%87%D9%85%D9%87-%D9%85%D8%B4%DA%A9%D9%84%D8%A7%D8%AA-%D8%A8%D8%B1-%D8%AF%D9%88%D8%B4-%D8%AC%D8%B1%DB%8C%D8%A7%D9%86-%D8%AE%D8%A7%D8%B1%D8%AC-%D9%86%DB%8C%D8%B3%D8%AA-%D8%AF%D8%B1-%D8%AF%D8%A7%D8%AE%D9%84-%D8%A8%D8%A7%DB%8C%D8%AF