نماینده مردم بیرجند حین نطق در صحن علنی مجلس، بیهوش شد

به گزارش خبرنگار پارلمانی ایرنا،حسین خسروی اسفزار در نشست علنی امروز – سه شنبه ۱۹ مهر ماه- مجلس شورای اسلامی در حین نطق خود بیهوش شد و نتوانست هفت دقیقه نطق خود را به پایان رساند.

عبدالرضا مصری نائب رئیس مجلس که ریاست جلسه را بر عهده داشت، گفت: آقای خسروی با وجود کسالت برای ایراد نطق خود اقدام کردند که در حین نطق بدحال شدند و اکنون با ارجاع به بهداری مجلس حال عمومی ایشان مساعد است.


منبع: https://www.irna.ir/news/84909232/%D9%86%D9%85%D8%A7%DB%8C%D9%86%D8%AF%D9%87-%D9%85%D8%B1%D8%AF%D9%85-%D8%A8%DB%8C%D8%B1%D8%AC%D9%86%D8%AF-%D8%AD%DB%8C%D9%86-%D9%86%D8%B7%D9%82-%D8%AF%D8%B1-%D8%B5%D8%AD%D9%86-%D8%B9%D9%84%D9%86%DB%8C-%D9%85%D8%AC%D9%84%D8%B3-%D8%A8%DB%8C%D9%87%D9%88%D8%B4-%D8%B4%D8%AF