نماینده نجف‎‌آباد از پاسخ‌های وزیر دادگستری قانع شد


تهران- ایرنا- نماینده مردم نجف آباددر مجلس شورای اسلامی از پاسخ های وزیر دادگستری در مورد اجرای قانون اعاده اموال نامشروع قانع شد.


منبع: https://www.irna.ir/news/84968852/%D9%86%D9%85%D8%A7%DB%8C%D9%86%D8%AF%D9%87-%D9%86%D8%AC%D9%81-%D8%A2%D8%A8%D8%A7%D8%AF-%D8%A7%D8%B2-%D9%BE%D8%A7%D8%B3%D8%AE-%D9%87%D8%A7%DB%8C-%D9%88%D8%B2%DB%8C%D8%B1-%D8%AF%D8%A7%D8%AF%DA%AF%D8%B3%D8%AA%D8%B1%DB%8C-%D9%82%D8%A7%D9%86%D8%B9-%D8%B4%D8%AF