نیکزاد:۱۰۰ هزار میلیارد تومان برای نگهداری راه‌های کشور مورد نیاز است


اردبیل – ایرنا – نایب رئیس اول مجلس شورای اسلامی گفت: برای حفاظت و نگهداری از راه‌های ارتباطی کشور سالانه ۱۰۰هزار میلیارد تومان اعتبار مورد نیاز است.


منبع: https://www.irna.ir/news/84975780/%D9%86%DB%8C%DA%A9%D8%B2%D8%A7%D8%AF-%DB%B1%DB%B0%DB%B0-%D9%87%D8%B2%D8%A7%D8%B1-%D9%85%DB%8C%D9%84%DB%8C%D8%A7%D8%B1%D8%AF-%D8%AA%D9%88%D9%85%D8%A7%D9%86-%D8%A8%D8%B1%D8%A7%DB%8C-%D9%86%DA%AF%D9%87%D8%AF%D8%A7%D8%B1%DB%8C-%D8%B1%D8%A7%D9%87-%D9%87%D8%A7%DB%8C-%DA%A9%D8%B4%D9%88%D8%B1-%D9%85%D9%88%D8%B1%D8%AF