وزیر صمت نباید قربانی صنعت خودرو شود/ از فاطمی امین حمایت می‌کنیم

عضو کمیسیون اقتصادی مجلس با بیان اینکه در شرایط فعلی مخالف استیضاح فاطمی امین هستم، بیان داشت: صنعت خودرو  نیاز به تغییر نگرش و تفکر در سطح مدیریت صنعتی و تجاری کشور دارد و با  تفکر حاکم  در این بخش اگر صدها وزیر هم تغییر کند،تغییری در بهبود وضعیت این صنعت ایجاد نخواهد شد.

نماینده مردم آستارا بیان داشت: باید به فکر تغییر ساختاری در نوع نگرش و مدیریت صنایع از جمله صنعت خودرو باشیم در حال حاضر فاطمی امین کار خود را به درستی انجام می‌دهد ما  هم از وی حمایت می‌کنیم، اما تصمیم اصلی را نمایندگان در صحن  علنی مجلس خواهند گرفت.

به گزارش ایرنا، جلسه بررسی طرح استیضاح سید رضا فاطمی امین، وزیر صنعت، معدن و تجارت فردا سه شنبه ۱۰ آبان برگزار می شود و این در حالی است که برخی از نمایندگان متقاضی استیضاح، امضا خود را پس گرفتند و فضای مجلس هم با توجه به شرایط کشور مثبت است و نشان می دهد که مخالفان طرح استیضاح وزیر صمت در  اکثریت هستند.


منبع: https://www.irna.ir/news/84928324/%D9%88%D8%B2%DB%8C%D8%B1-%D8%B5%D9%85%D8%AA-%D9%86%D8%A8%D8%A7%DB%8C%D8%AF-%D9%82%D8%B1%D8%A8%D8%A7%D9%86%DB%8C-%D8%B5%D9%86%D8%B9%D8%AA-%D8%AE%D9%88%D8%AF%D8%B1%D9%88-%D8%B4%D9%88%D8%AF-%D8%A7%D8%B2-%D9%81%D8%A7%D8%B7%D9%85%DB%8C-%D8%A7%D9%85%DB%8C%D9%86-%D8%AD%D9%85%D8%A7%DB%8C%D8%AA-%D9%85%DB%8C-%DA%A9%D9%86%DB%8C%D9%85

غلامرضا مرحبا در گفت وگو با خبرنگار پارلمانی ایرنا در مورد طرح استیضاح وزیر صمت گفت: یکی از دلایل استیضاح وزیر صمت به بخش صنعت خودرو بر می گردد، اما نباید وزیر صمت در این راه  قربانی شود چون با تغییر مدیریتی مشکلات این  صنعت حل نخواهد شد.