وزیر علوم با حضور در کمیسیون آموزش به سوالات نمایندگان پاسخ داد

حاجی پور تصریح کرد: سوال بعدی را هاجر چنارانی نماینده مردم نیشابور مطرح کرد که این سوال درباره علت استنکاف از مصوبه کمیسیون و گزارش قرائت شده توسط رئیس سازمان سنجش بود که با توجه به عدم اقناع نماینده سوال کننده، مهلت ۱۰ روزه ای برای ارائه این سوال به صحن علنی مجلس تعیین شد.

نماینده مردم آمل در مجلس یازدهم ادامه داد: سوال فاطمه قاسم پور نماینده مردم تهران درباره مدیریت دانشگاه تربیت مدرس بود که پس از توضیحات وزیر مهلت ۱۵ روزه برای ارائه مستندات به وی تعیین شد.

حاجی پور اضافه کرد: محمود عباس زاده مشکینی آخرین نماینده سوال کننده از وزیر علوم بود که سوال او در مورد فروش و دلالی سوالات آزمون سراسری و برخورد با مافیای آزمون بین المللی IELTS بود که پس از توضیحات وزیر، این نماینده یک فرصت یک ماهه برای بررسی بیشتر به وزیر داد.


منبع: https://www.irna.ir/news/84915830/%D9%88%D8%B2%DB%8C%D8%B1-%D8%B9%D9%84%D9%88%D9%85-%D8%A8%D8%A7-%D8%AD%D8%B6%D9%88%D8%B1-%D8%AF%D8%B1-%DA%A9%D9%85%DB%8C%D8%B3%DB%8C%D9%88%D9%86-%D8%A2%D9%85%D9%88%D8%B2%D8%B4-%D8%A8%D9%87-%D8%B3%D9%88%D8%A7%D9%84%D8%A7%D8%AA-%D9%86%D9%85%D8%A7%DB%8C%D9%86%D8%AF%DA%AF%D8%A7%D9%86-%D9%BE%D8%A7%D8%B3%D8%AE-%D8%AF%D8%A7%D8%AFوی یادآور شد: محمدحسین فرهنگی نماینده مردم تبریز نیز ۲ سوال را با محوریت علت عدم توجه وزارت علوم به توسعه و حمایت از آموزش‌های کاربردی و مهارتی و همچنین عملکرد وزارت علوم در زمینه افت علمی دانشگاه‌ها و عدم همسویی مراکز علمی با سیاست‌های دولت را مطرح کرد که با توجه به عدم اقناع نماینده سوال کننده، کمیته ای برای بررسی بیشتر این سوالات نیز تشکیل خواهد شد.

به گزارش ایرنا، رضا حاجی پور در توضیح نشست امروز سه شنبه کمیسیون آموزش، تحقیقات و فناوری مجلس که با حضور «محمدعلی زلفی گل»  وزیر علوم، تحقیقات و فناوری برگزار شد، گفت: در این نشست ۴ نفر از نمایندگان سوال خود از وزیر را طرح و وزیر هم به آنها پاسخ داد.