کمیته حقیقت‌یاب شورای حقوق بشر سازمان ملل را به رسمیت نمی‌شناسیم


تهران- ایرنا- عضو فراکسیون انقلاب مجلس شورای اسلامی گفت: کمیته حقیقت‌یاب شورای حقوق بشر سازمان ملل برای اتفاقات اخیر در ایران را به رسمیت نمی‌شناسیم و فعالیت این کمیته را دخالت در امور داخلی کشورمان می‌دانیم.


منبع: https://www.irna.ir/news/84960694/%DA%A9%D9%85%DB%8C%D8%AA%D9%87-%D8%AD%D9%82%DB%8C%D9%82%D8%AA-%DB%8C%D8%A7%D8%A8-%D8%B4%D9%88%D8%B1%D8%A7%DB%8C-%D8%AD%D9%82%D9%88%D9%82-%D8%A8%D8%B4%D8%B1-%D8%B3%D8%A7%D8%B2%D9%85%D8%A7%D9%86-%D9%85%D9%84%D9%84-%D8%B1%D8%A7-%D8%A8%D9%87-%D8%B1%D8%B3%D9%85%DB%8C%D8%AA-%D9%86%D9%85%DB%8C-%D8%B4%D9%86%D8%A7%D8%B3%DB%8C%D9%85