کمیسیون انرژی مجلس قانون مانع‌زدایی از صنعت برق را اصلاح کرد

به گزارش خبرنگار پارلمانی ایرنا، مالک شریعتی نیاسر سخنگوی کمیسیون انرژی مجلس در توضیح نشست روز یکشنبه این کمیسیون به خبرنگاران گفت: در نشست امروز طرح بهینه‌سازی مصرف انرژی و افزایش راندمان کارخانه‌های سیمان کشور، پیگیری درخواست بررسی عملکرد شرکت توسعه منابع آب و نیروی ایران مستند به ماده ۴۵ قانون آیین‌نامه داخلی مجلس شورای اسلامی و رفع ابهام از موادی از طرح مانع‌زدایی از صنعت برق اعاده شده ازسوی شورای نگهبان بررسی شد.

سخنگوی کمیسیون انرژی مجلس شورای اسلامی خاطرنشان کرد: در دیگر دستور جلسه امروز بخشی از ماده ۸ قانون مانع‌زدایی از صنعت برق ارجاع شده ازسوی شورای نگهبان به مجلس، مورد بررسی قرار گرفت، درواقع باید ابهام تناسب بین هزینه‌ها و  وضعیت محلی که تقاضای انشعاب شده رعایت شود که این مهم برای تامین نظر شورای نگهبان اصلاح شد.


منبع: https://www.irna.ir/news/84928014/%DA%A9%D9%85%DB%8C%D8%B3%DB%8C%D9%88%D9%86-%D8%A7%D9%86%D8%B1%DA%98%DB%8C-%D9%85%D8%AC%D9%84%D8%B3-%D9%82%D8%A7%D9%86%D9%88%D9%86-%D9%85%D8%A7%D9%86%D8%B9-%D8%B2%D8%AF%D8%A7%DB%8C%DB%8C-%D8%A7%D8%B2-%D8%B5%D9%86%D8%B9%D8%AA-%D8%A8%D8%B1%D9%82-%D8%B1%D8%A7-%D8%A7%D8%B5%D9%84%D8%A7%D8%AD-%DA%A9%D8%B1%D8%AF

شریعتی درباره دیگر دستور جلسه امروز گفت: درخواست یکی از همکاران در رابطه با اعمال ماده ۴۵ قانون آیین‌نامه داخلی مجلس شورای اسلامی بر عملکرد شرکت توسعه منابع آب و نیروی ایران نیز پس از بررسی به دلیل مغایرت شکلی و عدم انطباق با آیین‌نامه‌ آن  به تصویب کمیسیون نرسید.

وی افزود: پس از توضیحات طراح «طرح بهینه‌سازی مصرف انرژی و افزایش راندمان کارخانه های سیمان کشور» و همچنین مسئولان اجرایی در وزارت نیرو و نفت و نظرات نمایندگان مخالف و موافق درباره آن، کلیات این طرح  به تصویب نرسید. چرا که به زعم نمایندگان، به اندازه کافی برای اصلاح مدیریت مصرف قانون وجود دارد.