گزارش تیم اقتصادی دولت درباره وضعیت تولید به سران قوا

به گزارش ایرنا، در نشست مشترک سران قوا که بعد از ظهر شنبه به میزبانی رئیس جمهور برگزار شد، اعضا به بررسی مسائل مختلف و اولویت های کشور پرداختند.

در جلسه روسای قوه مجریه، ‌قوه مقننه و قوه قضائیه، ‌ که معاون اول و معاون اقتصادی رئیس جمهو و رئیس سازمان برنامه و بودجه هم حضور داشتند، ‌ اعضا بر لزوم فعالتر شدن دبیرخانه شورای عالی هماهنگی اقتصادی سران قوا تاکید کردند. در این جلسه همچنین معاونین رئیس جمهور و رئیس سازمان برنامه و بودجه گزارشی از روند پیشرفت روزافزون توسعه و تولید در کشور و ادامه سیاست‌های حمایتی دولت از بخش تولید از جمله جذب نقدینگی و تداوم مولدسازی دارایی‌ها ارائه کردند.


منبع: https://www.irna.ir/news/84927067/%DA%AF%D8%B2%D8%A7%D8%B1%D8%B4-%D8%AA%DB%8C%D9%85-%D8%A7%D9%82%D8%AA%D8%B5%D8%A7%D8%AF%DB%8C-%D8%AF%D9%88%D9%84%D8%AA-%D8%AF%D8%B1%D8%A8%D8%A7%D8%B1%D9%87-%D9%88%D8%B6%D8%B9%DB%8C%D8%AA-%D8%AA%D9%88%D9%84%DB%8C%D8%AF-%D8%A8%D9%87-%D8%B3%D8%B1%D8%A7%D9%86-%D9%82%D9%88%D8%A7