وزیر آموزش و پرورش: ملزم به پاسخگویی به شبهات دانش‌آموزان هستیم

وزیر آموزش و پرورش تاکید کرد: آنچه مسلم است ما باید فرصت را برای آنها فراهم کنیم و در هر شرایطی پاسخگوی تمام سوالات و شبهات دانش‌آموزان باشیم.

عضو کابینه دولت سیزدهم در ادامه عنوان کرد: در حوادث اخیر باید با دانش‌آموزان به صورت متقن و مستدل و بر اساس آیین و ادله محکم گفتمان داشت و پاسخگوی سوالات آنها باشیم قطعا آنها هم این موضوعات را به خوبی ارزیابی خواهند کرد.


منبع: https://www.irna.ir/news/84922998/%D9%88%D8%B2%DB%8C%D8%B1-%D8%A2%D9%85%D9%88%D8%B2%D8%B4-%D9%88-%D9%BE%D8%B1%D9%88%D8%B1%D8%B4-%D9%85%D9%84%D8%B2%D9%85-%D8%A8%D9%87-%D9%BE%D8%A7%D8%B3%D8%AE%DA%AF%D9%88%DB%8C%DB%8C-%D8%A8%D9%87-%D8%B4%D8%A8%D9%87%D8%A7%D8%AA-%D8%AF%D8%A7%D9%86%D8%B4-%D8%A2%D9%85%D9%88%D8%B2%D8%A7%D9%86-%D9%87%D8%B3%D8%AA%DB%8C%D9%85به گزارش خبرنگار پارلمانی ایرنا، یوسف نوری در مورد حوادث اخیر که در کشور رخ داده و صحبت‌های رئیس جمهور مبنی بر گره‌گشایی ذهنی دانش‌آموزان و پاسخگویی به شبهات آنها، به واسطه مدیران و معلمان گفت: دانش‌آموزان به طور طبیعی در تمام زمان‌ها سوالات و ابهامات داشته و گاهی انتقاداتی دارند.